İlkyardımMevzuat

İşyerinde İlkyardımcı Personel Bulundurma Zorunluluğu ?

Çalışma hayatındaki önemli hususlardan biride vardiyalara eşit olarak dağıtımı yapılmış ,bir kaza anında müdahale edebilecek yetkinlikte ilkyardım eğitimi almış çalışanların bulunmasıdır. Başlıkta ifade edilen ilk sorunun cevabıyla başlayalım,

İlkyardım Yönetmeliği Madde 19;

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

İlkyardım Eğitim Süresi Kaç Saattir?

MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.

(2) Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat,

b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

c) OED eğitimi 2 saat,

ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,

d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

olarak düzenlenir.

Önemli Hususlar

İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır.

Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar.

İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

İlkyardım eğitimi 2 gün (16 saat)’dir.

Sınavlar, Müdürlükçe toplu olarak yapılabilir.

Katılımcılar, mesul müdür veya merkez eğitmeni ile birlikte sınavdan 30 dakika önce salonda hazır bulunur.

Merkezler eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu özelliklerini taşıması şartı ve Müdürlüğün onayı ile aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de verebilirler.

İlkyardımcı Belgesi Geçerlilik Süresi

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur.

Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

Kaynak
MevzuatMevzuat
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu


Bizi Takip Etmeyi Unutmayın

İçeriklerimizden Anında Haberdar Olun

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Bir şeyler ters gitti.

Kapalı
Kapalı